विदर्भ आणि मराठवाडा मध्ये कोव्हिड-19 आव्हानाच्या व्यवस्थापनासाठी डेयरी आधारीत उपजीविकेचे सशक्तीकरण